Veiligheidsbulletin 1994-05

Nummer: 94-05 Datum: 22 mei 1994

Vervangt Vervangt TB 91-02 van 22 april 1991. VB 91-02 van 25 april 1991.

Betreft Betreft VOUWEN EN KEUREN VAN RONDE RESERVES MET NETTING IN DE STUURGATEN.

Probleem Probleem Verwarring over welke ronde reserves wel en welke niet de zogenaamde zuur- en treksterktetest moeten ondergaan zowel als over wanneer de test moet worden uitgevoerd.

Oplossing Oplossing Alle ronde reservesmet netting in de stuurgaten dienen, indien dit nog niet gebeurd is, bij de eerstvolgende met bromocressol op zuur getest te worden. Bij een geel/groene verkleuring is de parachute verdacht en moet er een treksterktetest op uitgevoerd worden. Tevens moeten alle ronde reserves, gemaakt van F 111 of equivalent materiaal aan een treksterkte- test worden onderworpen. De treksterktetest dient elke 120 dagen samen met de inspektie en repack te worden uitgevoerd volgens de methode, aangegeven door de National Parachutes Industry. Hiertoe dient men onderstaand of gelijksoortig gereedschap te gebruiken. 2x LOCKING FABRIC CLAMPS (bv AEROSTAR P/N 51406m). 1x SPRINGSCALE - 50 lb (HANSOM- Viking No. 895).

Uitvoering Uitvoering Door een erkend valschermtechnicus cq instrukteur met een vouwbevoegdheid.

Noot Noot Bijlage: Methode N.P.I.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Instructeurs
Clubs
i.a.a. redactie SP