Datum: 27 december 2010

Vervangt: VB 2010-02 van 7 september 2010

Betreft: Argus AAD

Probleem: VB 2010-02 verplichtte de vervanging van alle cutters met een fabricagedatum van augustus 2007 of eerder door cutters van een later model (september 2007 of later). De periode voor de kostenloze vervanging van de cutter is door de fabrikant Aviacom verlengd.

Oplossing: In combinatie met de eerder gestelde termijn van cuttervervanging in VB 2010-02 wordt die verlengd tot 1 april 2011.

Uitvoering: Door senior riggers en master riggers. Bij de eerstvolgende repack doch uiterlijk voor 1 april 2011.

Noot: Zie Aviacom SB AMMo090510-3 van 7 december 2010.

Verzending: AB, EC/TC
Master Riggers, Senior Riggers
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP, website