Veiligheidsbulletin 2000-04

Nummer: 2000-04 Datum: 27 april 2000

Vervangt: VB 2000-01 van 31-03-2000

Betreft: Slecht ingeslagen dan wel loszittende grommets van main containers en loopretainers.

Probleem: Zoals inmiddels bekend zijn er in de afgelopen maanden enkele fatalities (Javelin, Reflex) als ook "near misses"geweest, doordat lijnen van de hoofdparachute bleven hangen aan losse of slecht ingeslagen grommets. Het probleem doet zich hoofdzakelijk voor in combinatie met het dunne type 550 lbs. Micro lines en is ook terug te voeren op het pakken en de body positie van de springer tijdens opening.

Oplossing: Met onmiddellijke ingang dienen bij alle uitrustingen de grommets van de sluitflappen van de maincontainer en de loopretainer, (Javelins tot en met maart 2000, Vector, TSE rigs, PDF rigs PISA rigs e.d.) gecontroleerd en eventueel vervangen of nageslagen te worden. Tevens dienen rigs, voorzien van een loopretainer, waarbij de grommet aan de kant van de main deployment bag zit, (zie voorbeeld) voorlopig gemodificeerd te worden volgens de bijgevoegde afbeelding. Bij de eerst volgende repack dient deze modificatie verwijderd te worden, en vervangen te worden door bartacks, dan wel een drievoudig stiksel met 5 cord. (harnasmachine) Indien mogelijk, kan de loopretainer ook losgetornd, omgedraaid en opnieuw vastgezet worden, dan wel de grommet verplaatst (grommet richting reserve container) of voorzien worden van een afscherming volgens bijgaande schets.
Met betrekking tot de rigs, welke voorzien zijn van een loopretainer, op de juiste manier aangebracht (grommet richting reserve container), waarbij de knoop en het ringetje van de sluitloop zijn afgeschermd door een stukje elastiek of op andere wijze, dient erop gelet te worden, dat dit zich in deugdelijke staat bevindt. ( geen slijtage die tot hang up kan leiden)

Uitvoering: Door een erkend Valschermtechnicus.

Noot: Indien een systeem gemodificeerd is volgens de bijgevoegde afbeelding (Javelin, tack), dient de tack voor iedere sprong gecontroleerd te worden; in het geval van loslaten mag er pas weer met de uitrusting gesprongen worden, nadat dit hersteld is.

Aanhangsel: Bulletin Javelin.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs.
i.a.a. redactie SP