UPT tandempassagierharnas Y-modificatie

Datum: 29 mei 2013

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Modificatie United Parachute Technologies (UPT) tandem passagiersharnas (model TV3-SH-Part#043-001-001), retractable Y-strap (part#043-001-005).

Probleem: De Y-strap modificatie was tot op heden alleen aanbevolen. In het geval van zeer slecht fitten van het tandem passagiersharnas kan het bij harnassen zonder de Y-strap modificatie voorkomen dat de passagier uit het harnas valt, dan wel er bijna uitvalt. Om dit te voorkomen wordt deze modificatie verplicht.   

Oplossing: Aanbrengen van de retractable Y-strap modificatie op het passagiersharnas.

Uitvoering:  Vóór 1 december 2013, door een Master Rigger.

Noot: Zie verder het originele Bulletin van UPT SB #20132005.  

Verzending: AB, EC/TC, Master Riggers, Senior Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, i.a.a. redactie SP