BVR gelijkstelling buitenlands SPB

Datum: 27 maart 2014

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Gelijkstelling buitenlands equivalent sportparachutespringbewijs, SPB.

Probleem: BVR 2014 artikel 108 lid 1 regelt de gelijkstellingmogelijkheid van een equivalent van een A-brevet en B-brevet die door een andere instantie (dan de KNVvL) is afgegeven. Deze kunnen door een instructeur worden gelijkgesteld. Echter, het brevet wat verkregen wordt voor het A-brevet, zijnde het SPB, ontbreekt in lid 1. Dit SPB staat wel in lid 2 op gelijke voet met een C-brevet, D-brevet of een bevoegdheid. Dit terwijl in het veld de instructeur bij uitstek de persoon is die in staat is om een equivalent van een SPB te beoordelen en naar een KNVvL SBP gelijk te stellen.   

Oplossing: Verplaatsing van de gelijkstelling van een SPB van lid 2 naar lid 1. 

Een (KNVvL) instructeur kan aldus een equivalent van een SPB wat door een andere instantie (dan de KNVvL) is afgegeven gelijkstellen. 

Uitvoering:  Door instructeurs. 

Noot: Deze wijziging zal in het BVR 2016 worden opgenomen. 

Verzending: AB, EC/TC, Instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.