Veiligheidsbulletin 1994-07

Nummer: 94-07 Datum: 10 juli 1994

Vervangt Vervangt N.V.T.

Betreft Betreft Recall FXC 12000.

Probleem Probleem Doordat er in de maanden september en oktober 1993 te kleine borgringen als bevestiging voor de powercables op de FXC-body´s gebruikt zijn, kan deze, als er aan getrokken, gedraaid of gebogen wordt, zich vrijwerken, waardoor de veer uit de body schiet. Hierdoor wordt een ongecontroleerde FXC aktivatie veroorzaakt! Betrokken zijn zowel de in die periode gefabriceerde als ook de voor inspectie/upgrading opgestuurde unit´s.

Oplossing Oplossing Alle betrokken FXC´s, waarvan de serienummers voorkomen op de bijgevoegde lijst, dienen ONMIDDELLIJK uit de roulatie getrokken en teruggestuurd te worden naar FXC Corp. in California ter controle/reparatie. Tevens worden alle FXC-eigenaars dringend verzocht, het bevestigingspunt powercable/fxc-body te controleren om vast te stellen, of de borgring volledig in de daarvoor bestemde groef zit. Indien dit niet het geval is dient deze FXC ook onmiddellijk teruggestuurd te worden naar de FXC Corp. Geadviseerd wordt, deze controle elke repack cq elke zes maanden te doen.

Uitvoering Uitvoering Onmiddellijk, door een erkend valschermtechnicus/bevoegd instructeur.

Noot Noot Kopie bulletin fabrikant

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici/leden VvV
Instructeurs
i.a.a. redactie SP