VB 2006-05

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Argus AAD, gefabriceerd door de firma Aviacom SA.

Probleem: Berichten over mogelijke incidenten/voorvallen met deze nieuwe AAD.

Oplossing: Het gebruik van de Argus AAD is tot nader bericht slechts toegestaan voor solo-springuitrustingen welke gebruikt worden door C- en D-brevet houders.

Uitvoering: n.v.t.

Noot: Na het wereldwijd in gebruik nemen van de Argus AAD zijn er een aantal berichten over mogelijke incidenten/voorvallen geweest, welke, na overleg met de fabrikant, ertoe hebben geleid tot het besluit om deze AAD voorlopig voor te behouden aan de meer ervaren springers.

De Argus AAD mag tot nader bericht ook niet in tandemuitrustingen worden gebruikt.

Tevens dient voor het inbouwen en gebruik van de Argus AAD in een harnas/container, worden nagegaan of de betreffende fabrikant daar geen bezwaar tegen heeft.

Verzending: 

  • AB, EC/TC, SaC
  • Riggers
  • Houders van een vouwbevoegdheid
  • Instructeurs
  • Secretariaten clubs
  • redactie SP