Vigil AAD firmware aanpassing

VB 2018-01

Datum: 15 mei 2018

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het bulletin van de fabrikant, Vigil AAD PSB-01-2018 

Verzending: AB, VC, StC, OPEX, Senior Riggers, Master Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP