Veiligheidsbulletin 1997-01

Nummer: 97-01 Datum 07-04-1997

Vervangt Vervangt N.V.T.

Betreft Betreft Dual Hawk tandemsystemen, PN 103000 t/m 103005, DWG No. 1151 & 68 E 10001

Probleem Probleem De snelle veranderingen aan het Dual Hawk Tandemsysteem hebben de veiligheid in belangrijke mate verbeterd. Feit echter is, dat de meeste systemen, welke ouder zijn dan 8 jaar in belangrijke mate aan slijtage verschijnselen onderhevig kunnen zijn, terwijl ze ook kwalitatief slechter worden. Dit heeft tot gevolg, dat de performance achteruit gaat en het kan ook een gevaar opleveren voor de gebruiker.

Oplossing Oplossing Alle Dual Hawk Tandemsystemen hebben met ingang van 20 mei 1997 een gebruiksleeftijd van 8 jaar, gerekend vanaf de datum van fabricage, waarna ze niet meer gebruikt mogen worden. Indien men het systeem in gebruik wil blijven houden, dient het teruggestuurd te worden naar Strong Enterprises voor herinspectie en hercertificering. Hierna mag er dan nog 5 jaar mee gesprongen worden.

Uitvoering Uitvoering Voor betroffen systemen direct, door eigenaar.

Noot Noot Op te sturen zijn alle componenten m.u.v. de koepels.

Verzending Verzending Voorzitters AB / TC / EC / B.P.R.A.ValschermtechniciLeden V.v.V.Instructeursi.a.a. redactie SPTandemmasters