Veiligheidsbulletin 1999-02

Nummer: 99-02 Datum: 9 juli 1999

Vervangt: Niet van toepassing

Betreft: Freeflying

Eisen: Er worden drie eisen opgelegd indien iemand wil gaan freeflyen:
· Het is verboden om met een throw-away pilot-chute op de beenband te springen.
· Het is verplicht om met audio-hoogtemeter te springen.
· Minimale separatie hoogte wordt gesteld op 4000 voet AGL.

Aanbevelingen: De EC/TC raadt aan de aanbevelingen in het artikel Freeflying in acht te nemen.

Toelichting: De EC/TC heeft na een inventarisatie betreffende freeflying in binnen- en buitenland een aantal zaken hiervoor op een rij gezet. Het gaat hierbij voornamelijk om het veiligheidsaspect. Er zijn een drietal zaken die als ge-/verbod worden ingesteld, naast een groot aantal aanbevelingen.

Noot: Het bijgevoegde artikel Freeflying zal worden opgenomen in de eerstkomende versie van het Handboek Sportparachutist. De gestelde geboden en verboden zullen worden opgenomen in het BVR 2001. Het artikel zal worden geplaatst in de Sportparachutist.

Verzending: AB / TC / EC
Instructeurs
i.a.a. redactie SP