UPT spectra reserve ripcords

Datum: 25 juni 2015

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Spectra reserve ripcords van UPT zijn ongeveer 5 jaar in gebruik. Gedurende deze periode zijn altijd consistente pull forces gemeten met geringe wrijving in de reserve housing. Om het reserve ripcord niet "pluizig" te laten worden en een lage wrijving en weerstand te behouden zijn de ripcords behandeld met een gedegen polyurethane coating. 

Probleem: Onlangs is opgemerkt dat ripcords gefabriceerd eind 2014 - 2015 (december 2014 - mei 2015) met een verkeerde polyurethane en water coating behandeld zijn, waardoor er hogere pull forces op het ripcord kunnen ontstaan.
Tot nu toe zijn er nog geen meldingen geweest van hogere pullforces of hardpulls binnengekomen.

Oplossing: Alle ripcords behorende tot de betreffende badge dienen vervangen te worden bij de eerstvolgende periodieke inspectie. Tot aan de daadwerkelijke vervanging dient een interim oplossing uitgevoerd te worden conform het bijgevoegde UPT bulltin. 

Uitvoering:  Vóór de eerstvolgende sprong: de interim oplossing. 
Tijdens de eerstvolgende periodieke inspectie: vervanging ripcord. 

Uitvoering door Senior Rigger of Master Rigger. 

Noot: Zie het originele bulletin van UPT PSB 2015-05, datum June 24, 2015

De bijgevoegde informatie van de fabrikant is een wezenlijk onderdeel van dit bulletin. Indien er onduidelijkheid bestaat door de vertaling van (delen van) het originele bulletin dan is het origineel maatgevend en dient er conform dat originele bulletin gehandeld te worden. 

Verzending: AB, StC, VC, Senior Riggers, Master Riggers,, instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.