Veiligheidsbulletin 1996-03

Nummer: 96-03 Datum: 19-04-1996

Vervangt: Vervangt SB 88-23

Betreft Betreft Spectra - Microline vanglijnen op parachutes van Precision Aerodynamics Inc.

Probleem Probleem Volgens bijgesloten SB 88-23 zijn deze lijnen niet toegestaan op bovengenoemde parachutes. De in het bulletin genoemde problemen zijn echter al op gelost.

Oplossing Oplossing Met ingang van heden vervalt SB 88-23.

Uitvoering Uitvoering N.V.T.

Noot Noot Zie ook de bijgevoegde kopie van de fax van de fabrikant.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Houders van een vouwbevoegdheid.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP