Datum: 21 januari 2011

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Icon containers met een Skyhook optie die gemaakt zijn voor 14 januari 2011.

Probleem: Door het niet goed sluiten van de hoofdparachute in het harnas-container systeem, bestaat de mogelijkheid dat de risers van de hoofdparachute onder de risercovers geblokkeerd kunnen blijven tijdens de opening. Het gevolg zou kunnen zijn dat de main risers bij een zogenaamde cut-away niet vrij gereleased zouden kunnen worden. Hierdoor bestaat de kans dat een riser van de hoofdparachute bij de opening geblokkeerd blijft. Dit zou ook mogelijk kunnen zijn voor een riser van de reserveparachute in geval van een total malfunction.

Oplossing: Betreffende Icon rigs moeten terug worden gestuurd naar de fabrikant om een aangepaste tuck tab aan te brengen.

Uitvoering: Voor de eerst volgende sprong.

Noot: Zie als bijlage het originele bulletin.

Verzending: AB, EC/TC
Master Riggers, Senior Riggers
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP, website