Veiligheidsbulletin 2004-07

Datum: 14 december 2004

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Mogelijke vervorming van deflectorflap bij het Atom Millenium rig.

Probleem: Afhankelijk van de manier, waarop de deflectorflap op de main deploymentbag geplaatst wordt tijdens de pakcyclus, kan er na verloop van tijd vervorming plaats vinden, waardoor de effectiviteit van de flap afneemt.

Oplossing: Inspectie van alle betrokken uitrustingen voor het eerstvolgende gebruik. Indien de flap vervormd is dient de uitrusting voor de eerstvolgende sprong volgens de aanwijzingen van de fabrikant door een Rigger gemodificeerde te worden. In elk geval dient de door de fabrikant aangegeven modificatie uitgevoerd te worden bij de eerstvolgende repack van de reserveparachute.

Uitvoering: Erkende Rigger

Noot: Het bijgevoegde bulletin van de fabrikant 04/002 is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin. 

Verzending:
AB / TC / EC / BPRA
Riggers / Houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP / website