Veiligheidsbulletin 2001-03

Nummer: 2001-03 Datum: 27 november 2001

Vervangt: Technisch Bulletin 99 - 01 van 15 april 1994.

Betreft: Upgrade FXC 12000.

Probleem: Gebruik van FXC’s, welke niet voldoen aan de door de fabrikant gestelde eisen.

Oplossing: Met ingang van 31 december 2001 dienen alle in Nederland in gebruik zijnde FXC’s voorzien te zijn van upgrade “J”.

Uitvoering: Door een door de fabrikant erkend bedrijf.

Verzending:
AB/TC/EC/B.P.R.A.
Riggers / houders van een vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP