VB 2004-01

Datum: 14 januari 2004

Vervangt: NVT

Betreft: Alle square reserve parachutes, gefabriceerd door Parachutes de France (PdF) in de periode van 01-01-1987 tot 01-03-1989, (S/N 87 01 001 t/m 89 02 xxx) zijn met onmiddellijke ingang gegrounded en dienen geïnspecteerd te worden.

Probleem: Bij een Minimax 5 (Pn:203) werd vastgesteld, dat het stiksel bij de aanhechting van de attachment tapes van de secondaire stuurlijnen, trailing edge, gebroken was. (enkelvoudig stiksel, zie fig. A in de bijlage). Deze fabricagemethode is waarschijnlijk toegepast op alle reserves, gefabriceerd van januari 1987 t/m februari 1989. 

Oplossing: Grondige inspectie van het stiksel van de stuurlijn attachment tapes aan de trailing edge. Indien het stiksel gelijk is aan de afbeelding in fig. A, aanhangsel, dient het valscherm met onmiddellijke ingang tot nader order gegrounded te worden, ook als het stiksel onbeschadigd is. Indien gebruik gemaakt is van een ander stikselpatroon, is het valscherm luchtwaardig voor zover dit stiksel niet beschadigd is. Het inspectie resultaat dient vermeldt te worden op de logkaart.

Uitvoering: Erkend Rigger.

Noot: PdF zal zo spoedig mogelijk door middel van een bulletin bekend maken, welke maatregelen genomen worden met betrekking tot de afgekeurde valschermen. Bijgevoegd is ook een inspectierapport. Hierop dienen de gegevens van de geïnspecteerde valschermen, evenals het resultaat ingevuld te worden, waarna dit formulier terug gezonden dient te worden aan PdF.