VB 2003-03

Datum: 18 mei 2003

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Mirage 27” Soft Reserve Ripcord, part #SH01-27, batch #M005128, gefabriceerd tussen 25-11-2001 en 10-05-2002.

Probleem: In twee gevallen zijn reserve ripcord pinnen uit dezelfde productie batch gebroken tijdens normaal gebruik. De fabrikant kon de oorzaak ondanks microscopische en metallurgische onderzoeken niet vaststellen; het onderzoek is nog steeds lopende. Andere ripcords uit deze batch zijn getest en in orde bevonden. Daar het probleem zich echter voordoet in een en dezelfde productie periode is besloten, hangende de uitslag van het lopende onderzoek met onmiddellijke ingang alle ripcords, welke in de bovengenoemde periode zijn gefabriceerd terug te roepen voor inspectie en indien nodig voor vervanging.

Oplossing: Alle eigenaars van een Mirage systeem, voorzien van een Soft Reserve Ripcord dienen de data sticker, aangebracht op de soft handle tegenover het Velcro, te controleren. De verdachte handles hebben de markering “S/N M005128”. Betrokken eigenaren hebben de volgende 2 mogelijkheden:

<typolist type="1">

Alleen het ripcord, samen met het type en serienummer van de uitrusting opsturen naar: Capewell Components, ATTN: Mark M., 105 Nutmeg Road South, S. Windsor, CT 06074. Hier wordt het ripcord geïnspecteerd en getest en indien noodzakelijk vervangen door Mirage Systems en kosteloos teruggestuurd. Ripcords, welke door de test heen komen worden voorzien van een markering en weer vrij gegeven voor gebruik door Capewell.

Bij Mirage, Mirage Systems, 1501A Lexington Ave., Deland, FL 32724, tel. 001-386-740-9222, info@miragesys.com, onder vermelding van het type en serienummer van de uitrusting een nieuw ripcord bestellen. Indien het oude ripcord wordt meegestuurd, wordt $15 in rekening gebracht, in het andere geval dient $ 64 betaald te worden waarvan men $ 44 terug krijgt na inlevering van het oude ripcord.

</typolist>

Uitvoering: Onmiddellijk, door de eigenaar, dan wel een houder van een vouwbevoegdheid of een Rigger.

Noot: Capewell Components fabriceert ook voor andere fabrikanten; ieder springer dient alle hardware componenten van zijn/haar uitrusting te controleren op ongewoon verslijt, breuken, barsten, deuken of buigingen. Tevens worden alle springers er ten overvloede aan herinnerd, dat ze hun complete uitrusting regelmatig dienen te controleren!

Zie ook het bijgevoegde, door de fabrikant verstuurde bulletin #PSB 280403-01