Datum: 14 maart 2011

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Reserve ripcords van MarS harnas-containers.

Probleem: De pin van het reserve ripcord kan beschadigd zijn waardoor mogelijk een hogere trekkracht nodig is voor het trekken hiervan.

Oplossing: Uitvoering van een inspectie. Indien noodzakelijk, vervanging van het ripcord volgens het bulletin.

Uitvoering: Door senior riggers en master riggers. Vóór de eerstvolgende sprong.

Noot: Zie bijlage voor het originele bulletin, MarS Service Bulletin SM 110201

Verzending: AB, EC/TC
Master Riggers, Senior Riggers
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP