Veiligheidsbulletin 1994-02

Nummer: 94-02 Datum: 22-05-1994

Betreft: Betreft: Parachute de France reserve freebags met katoenen stowpockets in kombinatie met reserves waarbij de cascades niet gefingertrapt zijn (zoals b.v.Swift reserves).

Probleem: Probleem: Bij het gebruik van de bovengenoemde kombinatie bestaat de mogelijkheid, dat de cascadeverbindingen met de hotknived einden achter de katoenen stowpockets kunnen blijven haken.

Oplossing: Oplossing: Stowpockets verwijderen en de zijkanten van de protectionflap dichtnaaien.

Uitvoering: Uitvoering: Voor de eerstvolgende sprong door een erkend valschermtechnicus.

Noot:

Verzending: Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Instructeurs
Clubs
i.a.a. redactie SP