Veiligheidsbulletin 1994-08

Nummer: 94-08 Datum: 1 November 1994

Vervangt Vervangt V.B. 94-08 van 31 oktober 1994

Betreft Betreft Alle Blue Track's, Blue Track Pro's en Merits, gefabriceerd voor 14 januari 1994, met de volgende serienummers.

Blue Track:
BT Pro 100 en 140, C serie
BT Pro 120, C serie en DB001B t/m DB020B.
BT-40 en 60, B en C serie
BT-50 en 80, B,C, en DA serie
Merit 170, 190 en 210, B en C serie

Parachutes uit deze series hebben slechts een bar-

tack op de fingertrap's in de suspension-lines!

Probleem Probleem Uitrafelende bartacks op de cascades van voorgenoemde parachutes. Het is gebleken, dat door wrijving, veroorzaakt door de slider-grommet's, de bartacks van de cascades beschadigd kunnen worden, waardoor ze uitrafelen. Hierdoor is het mogelijk, dat de desbetreffende fingertrap loslaat, waardoor de vliegeigenschappen van het valscherm sterk negatief beïnvloed worden, hetgeen kan leiden tot een malfunktie.

Oplossing Oplossing Alle cascade-bartacks van de betrokken series dienen gecontroleerd te worden. Indien een beschadigde bartack gevonden wordt, dienen alle bartacks van de cascades alsook van de stuurlijnen vervangen te worden op de wijze, zoals aangegeven in het bijgevoegde originele bulletin.

Uitvoering Uitvoering Door een erkend valschermtechnicus.

Noot Noot Bijgevoegd het originele bulletin van de fabrikant.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP

Zie ommezijde voor technische informatie