VB 2005-06

Datum: 13 juli 2005

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle OMEGA XXS, XS, S, M, L en XL container systemen in combinatie met Quick 120, 135, 150, 180, 220 of een ander type reserveparachute.

Probleem: Tijdens de openingsvoortgang verwikkelde zich een lijn met een van de maincontainer flaps. De daarop volgende aktie had een main-reserve entanglement tot gevolg, waardoor de springer verongelukte. Ook in het verleden waren met deze systemen al soortgelijke problemen, welke zelfs al tot een korte grounding geleid hadden (november 2004, Oostenrijk).

Oplossing: Bovengenoemde systemen mogen met onmiddelijke ingang tot nader order niet meer gebruikt of in de omloop gebracht worden.

Uitvoering: Dienstdoende instructeur, gebruiker, eigenaar. 

Noot: Het bijgevoegde bulletin van het Luftfahrt Bundes Amt is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

EASA-Approval: Dit bulletin is uitgegeven in overeenstemming met artikel 10.1, European Union regulation No. 1592/2002, daar deze uitrusting toegelaten is onder de Europese bepalingen.

Verzending: 

  • AB/TC/EC
  • Riggers/Houders van een Vouwbevoegdheid
  • Leden V.v.V.
  • Instructeurs
  • Clubsecretariaten, materiaalbeheerders
  • i.a.a. redactie SP