Veiligheidsbulletin 1994-03

Nummer: 94-03 Datum: 22 mei 1994

Vervangt Vervangt TB 93-01 van 28 september 1993.

Betreft Betreft Periodieke inspektie en test FXC 12000.

Probleem Probleem Verlenging van de onderhoudscyclus van 12 naar 18 maanden voor het model FXC Europe.

Verlenging van de onderhoudscyclus naar 24 maanden voor het model van FXC Corporation U.S.A.

Oplossing Oplossing Op de vergadering van de Vereniging van Valschermtechnici, gehouden te Amersfoort op woensdag 27 april 1994, is het volgende besloten. FXC´s moeten alleen in geval van reparatie terug gestuurd worden naar de fabrikant. Ongeacht het feit van de verlengde onderhouds/inspektiecyclus van de fabrikant dienen FXC´s elke 120 dagen in een daarvoor geschikte testkamer op de voorgeschreven wijze getest te worden.

Uitvoering Uitvoering M.b.t. het testen, door een erkend valschermtechnicus/bevoegd instrukteur.

Noot Noot Bijlage: Orginele tekst van de fabrikanten.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Instructeurs
Clubs
i.a.a. redactie SP