Veiligheidsbulletin 1995-01

Nummer: 95-01 Datum: 15 april 1995

Vervangt Vervangt TB 94-02 van 20 juni 1994.

Betreft Betreft Periodieke inspectie en vervanging batterijen CYPRES.

Probleem Probleem Het is gebleken, dat bij gebruik van batterijen ouder dan twee jaar of meer dan 500 sprongen, de mogelijkheid bestaat, dat er te weinig VERMOGEN in de batterijen over kan blijven, om ondanks een correcte zelftest en een correcte SPANNINGS indicatie op de display gedurende 14 uur een goede werking van de Cypres te garanderen.

Oplossing Oplossing Om problemen, die hierdoor kunnen ontstaan zoveel mogelijk uit te sluiten, moeten de batterijen vervangen worden, als dit aangegeven wordt door het getal 8998 bij de zelftest, maar in ieder geval na 500 sprongen of twee jaar. De technische service blijft echter verplicht per vier jaar.

Uitvoering Uitvoering M.b.t. het vervangen van de batterijen, onmiddellijk, door een erkend valschermtechnicus/bevoegd instructeur, op de wijze zoals door Airtec voorgeschreven.

Noot Noot Er dient rekening gehouden te worden met het feit, dat de Cypres geen verschil ziet in springen of opstijgen en dalen met het vliegtuig. Dit heeft tot consequentie, dat ook het aantal starts en landingen voor b.v. een jumpmaster met ingeschakelde Cypres als sprongen tellen!!

Bijlage: Originele tekst van de fabrikant.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Instructeurs
i.a.a. redactie SP