Parachutes de France toggles mini risers

Datum: 19 juni 2014

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Toggles hoofdparachutes op mini risers Parachutes de France (PN P2009000800). 

Probleem: Diverse toggles van hoofdparachutes op deze mini risers zijn bij gebruik gebroken. Na analyse bleek dat dit kon gebeuren omdat het teruggevouwen gedeelte bij de pin onder de tweede bartack te kort was, minder dan de voorgeschreven 5 millimeter voorbij bartack 42Px13. 

Indien een toggle breekt gedurende de vlucht onder de hoofdparachute dan dit een zeer gevaarlijke situatie opleveren. 

Oplossing: Controle van toggles op deze minimale lengte van 5 millimeter. Indien hieraan niet voldaan wordt moeten de toggles gerepareerd worden volgens reparatievoorschriften van de fabrikant.

De controle dient op de logkaart vermeld te worden (datum, plaats, nummer rigger en handtekening).

Uitvoering:  Vóór de eerstvolgende sprong, als volgt: 

  • Controle door een Senior Rigger of Master Rigger. 
  • Uitvoering van een reparatie alléén door een Master Rigger. 

Noot: Zie verder het originele bulletin van Parachutes de France t.a.v. reparatie 25-63-80 ED 12, zoals vervat in bulletin van FFP Conseil Sécurité N° 191. De bijgevoegde informatie van de fabrikant is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin. Indien er onduidelijkheid bestaat door de vertaling van (delen) van het originele bulletin dan is het origineel maatgevend en dient er conform dat originele bulletin gehandeld te worden.

Verzending: AB, EC/TC, Master Riggers, Senior Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.