Veiligheidsbulletin 2004-08

Datum: 14 december 2004

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle door Parachutes de France (PdF) vervaardigde freebags met Batchnummers van 32554 tot en met 8003676 (aangebracht op de protectionflap van de freebag).

Probleem: Door de gebruikte coating in de freebag kan het voorkomen, dat deze in sommige gevallen vastplakt aan de reserve parachute. De mate van vastplakken heeft geen invloed op de luchtwaardigheid van de uitrusting.

Oplossing: Bij de eerst volgende repack dient het batchnummer van de freebag gecontroleerd te worden.

Freebags uit de bovengenoemde serie, welke plakverschijnselen vertonen, moeten ter vervanging worden opgestuurd naar PdF.

Uitvoering: Met betrekking tot de controle, houder van een vouwbevoegdheid dan wel erkende Rigger.
Vervanging alleen door erkende Rigger.

Noot: Het bijgevoegde bulletin van de fabrikant 04/001 is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

Verzending:
AB / TC / EC / BPRA
Riggers / Houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP / website