Parachutes de France harnas containers

Datum: 10 maart 2015

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle harnas / containers (sport en tandem) gefabriceerd door Parachutes de France, uitgevoerd in Cordura. 

Probleem: Hydrolyse verschijnsel van Cordura in de reserve container dat optreedt bij extreme temperaturen en vochtigheid.

Als Cordura aan extreme temperaturen en vochtigheid wordt blootgesteld (meer dan 70° C en 95% vochtigheid, gedurende meer dan 2 weken) kan de coating plakkerig en kleverig worden en de opening van de reserve container of de extractie van de freebag belemmeren. 

Oplossing: Controle op plakkerigheid of kleverigheid bij die containers die niet met nylon zijn gevoerd. Als dit wordt gecontateerd dan dient de container van de reserve met een reparatiekit van Zodiac Aerosafety Systems gerepareerd te worden. 

Uitvoering:  Uiterlijk bij de eerstkomende periodieke inspectie. In twijfelgevallen kan eerder worden gehandeld.

Controle door Senior Riggers en Master Riggers. Uitvoering door Master Riggers, volgens de technische instructies CMM 25-63-66 Ed 14 - Notice de réparation LR & LS VF & GB en CMM 25-63-59 Ed 14 - Notice de réparation Tandem Ed 14 VF et VGB. De benodigde reparatiekit is verkrijgbaar bij de fabrikant. 

Noot: Zie het originele bulletin van Zodiac Aerosafety Systems BS-ATOM-25-001 rev 1

De bijgevoegde informatie van de fabrikant is een wezenlijk onderdeel van dit bulletin. Indien er onduidelijkheid bestaat door de vertaling van (delen van) het originele bulletin dan is het origineel maatgevend en dient er conform dat originele bulletin gehandeld te worden. 

Verzending: AB, StC, VC, Senior Riggers, Master Riggers,, instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.