Vigil cutter

Datum: 13 november 2015

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle cutters van de Vigil AAD, al dan niet gemonteerd in een harnas container systeem, met een fabricagedatum vallend in de periode 1 maart t/m 31 juli 2015. ( 3-15, 4-15, 5-15, 6-15 en 7-15). 

Probleem: Tijdens een onderzoek is gebleken dat de desbetreffende cutters een scherpe rand kunnen hebben waardoor de sluitloop van de reservecontainer zou kunnen beschadigen. De beschadiging komt meer voor bij cutters die geplaatst zijn boven de reserve pilot-chute.  

Oplossing: Alle betrokken cutters vallend binnen dit bulletin dienen geïnspecteerd en goedgekeurd te worden door de fabrikant.

Alle sluitloops van harnas containersystemen waar deze betrokken cutters geïnstalleerd waren dienen vervangen te worden. 

Uitvoering: Cutters geplaatst boven de reserve pilot-chute, vóór de eerstvolgende sprong. Cutters niet geplaatst boven de reserve pilot-chute, bij de eerstvolgende periodieke inspectie.

Niet geïnstalleerde cutters mogen niet geïnstalleerd worden voordat het bulletin hiertoe is uitgevoerd. 

Inspectie van de betrokken cutters, door de fabrikant. 
Vervanging van de betrokken sluitloops, door een Senior Rigger of Master Rigger. 

Noot: Zie voor specifieke details het bijgevoegde bulletin van AAD: PSB 2015-01. Indien er onduidelijkheid bestaat t.a.v. dit bulletin is de originele tekst van het PSB maatgevend.

Verzending: AB, VC, StC, OPEX, Master Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.