VB 2005-04

Datum: 6 juli 2005

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle modellen SST/Racers, Racer Elites & Racer Trainers uitgerust met een enkelvoudige band als Adjustable Main Lift Webbing (AMLW). Het betreffende materiaal wordt al 8 jaar niet meer geproduceerd.

Probleem: Door nieuwe inzchten omtrent krachten die vrijkomen bij onrustige openingen en onstabiele lichaamsposities is er twijfel ontstaan over de sterkte van deze constructie van de AMLW. Met name snel wisselende krachten van links naar rechts. De krachten die hierbij vrij kunnen komen overschrijden de krachten van het oorspronkelijke ontwerp, waardoor er een risico is dat de AMLW het in een dergelijke situatie zou begeven. Tot op heden is dit overigens nog nooit gebeurd.

Oplossing: Het genoemde materiaal moet opnieuw worden getest en gekwalificeerd en mag tot nader order alleen voor ronde parachutes worden gebruikt.

Uitvoering: Erkende Rigger. 

Noot: Het bijgevoegde bulletin van de fabrikant is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

Verzending: 

  • AB/TC/EC/B.P.R.A.
  • Riggers/Houders van een Vouwbevoegdheid
  • Leden V.v.V.
  • Instructeurs
  • Clubsecretariaten, materiaalbeheerders
  • i.a.a. redactie SP