M2 MarS toelating

Datum: 24 januari 2012

Vervangt: VB 2012-01.

Betreft: M2 van MarS.

Probleem: Het gebruik van een zonder een door het afdelingsbestuur vastgestelde "procedure toelating AAD's" van de M2 AAD van MarS.

VB 2008-04 regelt de toelating van diverse AAD's in Nederland. Na het verschijnen van dit VB is er een nieuwe AAD op de markt beschikbaar gekomen. VB 2012-01 heeft onder beperkende condities een AAD van de fabrikant MarS toegelaten voor gebruik in Nederland. Het betreft hierbij echter niet de MPAAD van deze fabrikant zoals vermeld in VB 2012-01 doch de M2 AAD.   

Oplossing: Intrekking van VB 2012-01.

Toelating van de M2 AAD van MarS, alléén voorbehouden aan houders van een C-brevet parachutespringen, exclusief tandemsprongen.

Uitvoering: Gebruik voorbehouden aan houders C-brevet.
De daadwerkelijke inbouw van de MPAAD alléén door master riggers.

Noot: Voor de inbouw van een AAD moet geverifieerd worden of er hiervoor richtlijnen van de fabrikant van het desbetreffende harnas container systeem zijn.

Verzending: AB, EC/TC
Master Riggers, Senior Riggers
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP