VB 2005-01

Datum: 17 janauri 2005

Vervangt: N.V.T.  

Betreft: Alle Mirage en RTS uitrustingen, uitgerust met een Cypres of een andere AAD, waarvan de werking berust op het doorsnijden van de loop.  

Probleem: Door verschillende oorzaken niet volledig samengedrukte pilotchutes, dan wel pilotchutes met een zwakke veerdruk, in combinatie met een onder de pilotchute geplaatste cutter kan er toe leiden, dat de reserve container na AAD activatie gesloten blijft. Na extensief onderzoek werd in samenwerking met Airtec vastgesteld, dat verplaatsing van de cutter van reserveflap #1 naar reserveflap #3 dit risico nagenoeg elimineert.  

Oplossing: Alle betrokken systemen dienen bij de eerstvolgende repack, dan wel uiterlijk 120 dagen na de laatste repack gemodificeerd te worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Uitrustingen welka al tekenen van "los pakken" vertonen (pilotchute staat omhoog) dienen in verband met het verhoogde risico gemodificeerd te worden voor de eerstvolgende sprong. 

Uitvoering: Erkende Rigger. 

Noot: Het bijgevoegde bulletin PSB 12-04 van de fabrikant, evenals de aanvulling van Airtec is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.  

Verzending:

<typolist>

AB/TC/EC/B.P.R.A.

Riggers/Houders van een Vouwbevoegdheid

Leden V.v.V.

Instructeurs

Clubsecretariaten, materiaalbeheerders

i.a.a. redactie SP

</typolist>