Veiligheidsbulletin 2000-03

LET OP: DIT VB IS KOMEN TE VERVALLEN DOOR VB 2000-06

Nummer: 2000-03 Datum: 10 april 2000

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Atom Millenium harnas-containers type 34 en 35
(Het betreft niet de Tandem en de Axis), gemaakt door Parachute de France, hierna te noemen PdeF.

Probleem: Een voorval waarbij één of meerdere lijnen om de maintopflap van een Atom waren geslagen en deze hierdoor beschadigd werd.

Oplossing: Na een korte grounding en een gedegen evaluatie is PdeF tot de conclusie gekomen,dat het gemelde voorval waarschijnlijk het gevolg is van een combinatie van, de openingspositie van de springer, vouwmethode en nieuwe skydiving technieken. Ondanks de geringe kans op herhaling en de onwaarschijnlijkheid van zo'n voorval beveelt PdeF aan om een deflectorflap aan te brengen, welke is ontworpen om te voorkomen dat er lijnen om de maintopflap kunnen slaan

Uitvoering: Door een erkend Valschermtechnicus.

Noot: Zie voor technische details bijgevoegd orginele bulletin van PdeF.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A
Valschermtechnici
Houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V
Instructeurs
i.a.a. redactie SP