VB 2008-04

Datum: 19 juni 2008

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Toelating Automatic Activation Device's, AAD.

Probleem: Tot op heden was niet duidelijk welke AAD's al dan niet zijn toegelaten in Nederland.

Oplossing: Per 01-03-2008 zijn de volgende AAD's in Nederland toegelaten:

• Cypres 1

• Cypres 2

• Vigil 1

• Vigil 2

• Argus

• FXC

• Sentinel MK 2

• Kap 3

• Heightfinder

• EFA

• Astra

Uitvoering: Houders C-brevet, instructeurs, riggers, houders vouwbevoegdheid.

Noot: Voor de inbouw van een AAD moet geverifieerd worden of er hiervoor richtlijnen van de fabrikant van het desbetreffende harnas container systeem zijn.

Voor de toelating van een AAD dit niet in dit VB genoemd staat wordt verwezen naar de nader vast te stellen "toelating procedure AAD's".

Verzending: AB, EC/TC
Riggers, Houders van een Vouwbevoegdheid
BPRA
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP, website