AO sprongen HI in opleiding BVR

Datum: 8 oktober 2015

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Discrepantie BVR en BR op het punt begeleiding AO parachutisten. 

Probleem: In BVR versie 2014 artikel 508 lid 2 wordt gesteld dat een AO sportparachutist in het vliegtuig begeleid moet worden door een sportparachutist met de bevoegdheid H(I). Het BR versie 2014 daarentegen stelt dat deze begeleidende sportparachutist ook een aspirant HI mag zijn die in opleiding is zolang deze begeleid wordt (in het vliegtuig) door een instructeur. 

Daar het BVr en BR conflicteren op dit punt, wordt in het BVR een toevoeging gedaan die in lijn is met het BR. 

Oplossing: BVR artikel 508 wordt uitgebreid met de volgende tekst, verwoord als (nieuw) lid 3: 

De bevoegdheid van lid 2 betreffende een AO sprong, wordt ook verleend aan een hulpinstructeur in opleiding onder leiding (in het vliegtuig) en verantwoordelijkheid van een instructeur of de clubdocent, tot maximaal de periode dat de positieve uitslag van het hulpinstructeur theorie-examen geldig is. 

Uitvoering: Houders bevoegdheid instructeur en hulpinstructeur.

Noot: Dit VB komt bij acceptatie van lid 3 in het BVR 2016 te vervallen.

Verzending: AB, VC, StC, OPEX, Instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.