Veiligheidsbulletin 1996-01

Nummer: 96-01 Nummer: 96-01 Datum: 04-03-1996

Vervangt N.V.T.

Betreft Betreft Verandering bevoegdheden.

Probleem Probleem Door de invoering van het bewijs van bevoegdheid inzake reserveparachutes is de uitdrukking "Bevoegd Instructeur" in VB’s en TB’s komen te vervallen.

Oplossing Oplossing Met ingang van 1 maart 1996 dient deze uitdrukking in alle tot nu toe verschenen VB’s en TB’s vervangen te worden door "Houders van een bewijs van bevoegdheid inzake reserveparachutes."

Uitvoering Uitvoering Direct.

Noot Let op!! Noot Let op!! Houders van een vouwbevoegdheid zijn niet bevoegd, reparaties aan of de samenstelling van de uitrusting te wijzigen.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Instructeurs
Houders van een Vouwbevoegdheid.
i.a.a. redactie SP