VB 2006-03

Datum: 9 mei 2006

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle uitrustingen, voorzien van een Vigil AAD, waarbij de cutter boven de reserve pilot chute is aangebracht (Telesis, Talon, Voodoo, Flexon, Genera, Mirage, Vector I, Ultra t/m 1997, Atom t/m 1993, Quasar ed.).

Probleem: Beschadigingen aan de plastic inzethuls, waardoor tevens loop beschadigingen kunnen optreden.

Oorzaak: Volgens de fabrikant kan bij een "pakdruk" boven de 10 daN de plastic inzethuls van de cutter beshadigd worden door de temporary pin of de grommets.

Oplossing: Alle betroffen systemen dienen onmiddellijk gecontroleerd te worden d.m.v. het openen van de container en inspectie van de cutter. Een eventuele beschadigde cutter of loop dient vervangen te worden, waarna de container weer gesloten kan worden. De controle dient op de pakkaart aangetekend te worden.

Uitvoering: Voor de eerstvolgende sprong, houder van een Vouwbevoegdheid of Rigger.

Noot: Volgens de fabrikant ontstaat het probleem door het toepassen van pakmethodes, waarbij de reserve container "dichtgeschroefd" wordt. Derhalve is de springer zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten. Het bijgevoegde bulletin van Vigil AAD #2 van 18-4-2006 is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin (kijk ook hier voor de foto's bij het bulletin).

Verzending: 

  • AB, EC/TC, SaC
  • Instructeurs
  • Secretariaten clubs
  • redactie SP