Veiligheidsbulletin 1995-03

Datum: 22-06-1995

Vervangt: NVT

Betreft: Noodvalscherm uitrustingen P512(><) en() 01, Parachutes de France.

Probleem: Tijdens een periodieke check op een van de op de bijgevoegde lijst opgevoerde uitrustingen werd vastgesteld, dat de French Connector Links niet volledig dicht en aangedraaid waren.

Oplossing: Bij alle noodvalscherm uitrustingen van de bovenvermelde types, dient onmiddellijk gecontrolleerd te worden, of de connectorlinks aangedraaid en vast zitten.

Uitvoering: Direkt, door een erkend valschermtechnicus / bevoegd instucteur.

Noot: Zie voor verdere van belang zijnde gegevens de kopie van het door Parachute de France uitgegeven en bijgevoegde Alert Service Bulletin.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Instructeurs
Redactie Thermiek
i.a.a. redactie SP