VB 2007-04

27 april 2007

Vervangt: n.v.t.

Betreft: V1R1 version 1, Container type OMEGA. V1R1 version 2, Container type OMEGA FIREBIRD. TD 400 (Omega Tandem)

Probleem: Om vertraging tijdens het activeren van de reserve parachute met een Automatic Activation Device (AAD, ofwel automatische opener) te voorkomen als gevolg van een te lange sluitloop.

Oplossing: Na raadplegen van de AAD fabrikanten, moet de cutter van alle bovengenoemde harnassen verplaatst worden van flap #1 van de reserve container naar flap #3, direct boven de reserve pilot-chute volgens de werkbeschrijving van de fabrikant.

Uitvoering: Door een rigger, bij de eerstvolgende inspectie en repack.

Noot: Zie hier voor originele bulletin van de fabrikant: AE-O-05 en AE-TD-01.

Verzending: AB, EC/TC, Riggers, Houders van Vouwbevoegdheid, Instructeurs, Secretariaten clubs.