VSE main riser loop

Datum: 7 februari 2014

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle main risers van Velocity Sports Equipment (VSE).

Probleem: Vastgestelde ernstige beschadigingen aan de Type 2 locking loop.  

Oplossing: Alle risers van VSE moeten voor de eerstvolgende sprong op beschadigingen worden gecontroleerd. De controle dient op de logkaart vermeld te worden (datum, plaats, nummer rigger en handtekening).

Indien beschadigingen vastgesteld worden zijn de risers niet meer luchtwaardig en dient contact te worden opgenomen met VSE, zoals omschreven in de bijlage. 

Het verdient aanbeveling om onbeschadigde loops alsmede de grommets van de riser en de release housing regelmatig (minimaal een maal per drie maanden) te controleren.   

Uitvoering:  Vóór de eerstvolgende sprong, als volgt: 

  • Controle door een Senior Rigger of Master Rigger. 
  • Eventuele vervanging van risers door een Senior Rigger of Master Rigger.
  • Uitvoering van een reparatie alléén door een Master Rigger. 

Noot: Beschadigde risers dienen volgens de aanwijzingen van de fabrikant gerepareerd of vervangen te worden.

Zie verder het originele bulletin van VSE SB 001 , Rev. 0, 01 juni 2013. De bijgevoegde informatie van de fabrikant alsmede de bijgevoegde installatie procedure zijn een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin. Indien er onduidelijkheid bestaat door de vertaling van (delen) van het originele bulletin dan is het origineel maatgevend en dient er conform dat originele bulletin gehandeld te worden.

Verzending: AB, EC/TC, Master Riggers, Senior Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.