Zerox HC cutterpositie

Datum: 20 juli 2016

Vervangt: VB 2016-04

Betreft: Grounden van alle Zerox harnas-container systemen van Thomas Sports Equipment, TSE (nieuwe type) volgens VB 2016-04.  

Probleem: Bij de in VB 2016-04 genoemde configuratie (cutter positie op reserve sluitflap 1) kan er mogelijk een vertraagde reservecontainer opening tot stand komen na een eventuele AAD activatie. 

Oplossing: Verplaatsing van de cutter naar reserve sluitflap 3 (de flap boven de reserve pilotchute) Na uitgebreid testen, en in combinatie met een dwingend advies van een AAD fabrikant is dit de oplossing gebleken om een goede reservecontainer opening na een AAD activatie te genereren. 

De verplaatsing dient uitgevoerd te worden conform de Paratec Next richtlijnen zoals omschreven in VB 2007-01

Uitvoering: Voor de eerstvolgende sprong, door een Master Rigger. 

Noot: De fabrikant heeft aangegeven dat er een modificatie van de topsluitflap van genoemde harnas-container systemen zal worden gepubliceerd. Deze modificatie zal na ontvangst door middel van een bulletin bekend worden gesteld. 

Verzending: AB, VC, StC, OPEX, Senior Riggers, Master Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.