Veiligheidsbulletin 2000-05

Nummer: 2000-05 Datum: 26 april 2000

Vervangt: VB 2000-02 van 31-03-2000

Betreft: Het gebruik van reserves, welke niet compatibel zijn met het gewicht van de springer inclusief de uitrusting.

Probleem: Nadat er de laatste jaren een tendens was om met zo klein mogelijke hoofdparachutes te springen, heeft deze zich helaas ook doorgezet met betrekking tot reserves. Overschrijding van het maximaal toegelaten gewicht en / of openingssnelheid, vermeld in de categorie, voor welke de reserve is toegelaten, kan ertoe leiden, dat de reserve structurele schade oploopt. Tevens kan overschrijding van het maximaal toegelaten gewicht ernstige problemen opleveren met betrekking tot de landing.

Oplossing: Met ingang van de eerst volgende jaarkeuring, uiterlijk echter op 01-05-2001 dient op elke logkaart of pakkaart van elke reserve, welke in Nederland gebruikt wordt, door middel van een stempel aangegeven te worden, voor welke categorie de reserve is toegelaten. (T.S.O., gewicht en snelheid) Met betrekking tot buitenlandse uitrustingen geldt het gestelde in artikel 83 BVR.

Uitvoering: Door een erkend Valschermtechnicus.

Noot: Indien er twijfels zijn of de uitrusting geschikt is voor de voorgenomen sprong, bepaalt de dienstdoende instructeur of deze uitrusting gebruikt mag worden.
Bovendien wordt verwezen naar het gestelde in art. 84, lid 1 en 2 alsmede art. 85, lid 1 d, BVR, alsmede het gestelde in de T.S.S.88 rev.94.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V
Instructeurs
i.a.a. redactie SP