VB 2006-04

Datum: 9 juni 2006

Vervangt:

VB 2003-06, uitgegeven 28 september 2003
VB 2004-03, uitgegeven 13 mei 2004
VB 2006-02, uitgegeven 1 mei 2006

Betreft: Alle Techno's 240-B, P/N: R 01-240-B, alle serienummers, reserveparachutes.

Probleem: Er is vastgesteld dat de omschreven reserve parachute in de huidige configuratie en de voor dit model in eerdere bulletins voorgeschreven pakmethode niet voldoet aan de in de TSO gestelde eisen met betrekking tot het toegestane hoogteverlies / openingtijd na activering.

Oplossing: Voor de eerstvolgende sprong dienen de slider en de stuurlijnen vervangen te worden zoals omschreven in het bijgevoegde bulletin BSV_06_001 van de fabrikant. De modificatie dient op de wijze, zoals omschreven onder Step D - Marking aangetekend te worden op het warninglabel alsmede op de bij de reserve behorende logkaart.

De aanwijzingen in de gebruikersmanual voor de Techno 240, Ed 01, juli 2003, P/N: P9009111410 zijn vervallen. Het valscherm dient gepakt te worden volgens de aanwijzingen in de gebruikersmanual voor alle Techno's Ed 05, november 2000, P/N: P9009111400.

Uitvoering: Rigger, met betrekking tot de modificatie. Rigger of VB houder, met betrekking tot het vouwen.

Noot: Het bijgevoegde bulletin BSV_06_001, uitgegeven door de fabrikant op 08-06-2006 is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin. In het geval van omissies is de Franse tekst maatgevend.

Verzending: 

  • AB, EC/TC, SaC
  • Instructeurs
  • Secretariaten clubs
  • redactie SP