Veiligheidsbulletin 2002-02

Datum: 20 maart 2002

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Line attachment Super Raven Dash-M series en P-124 reserve parachutes, gefabriceerd voor 12 april 1999.

Probleem: Mogelijk losscheuren van ¾” T-III MIL T-5038 line attachment loop tape bij de A en B lijnen.

Oplossing: Het plaatsen van extra bartacks, op de manier, zoals aangegeven in het bijgevoegde bulletin SB 1221 van de fabrikant.

Uitvoering: Bij de eerst volgende repack van de reserve, voor 21-06-2002, door een erkende rigger.

Noot: Dit bulletin heeft geen betrekking op de originele Raven series, Super Raven series, Micro Raven series, Raven Dash-M canopies, gefabriceerd sinds 12 april 1999 of canopies, welke niet gespecificeerd zijn in de in het originele bulletin aangegeven sectie.

Verzending:
AB/TC/EC
Riggers / houders van een vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP + website parachutespringen