VB 2005-02

Datum: 25 februari 2005

Vervangt: Technisch Bulletin 2004 – 01 van 20 augustus 2004

Betreft: Het gebruik van reversed risers op uitrustingen, welke hiervoor niet gefabriceerd en getest zijn.

Probleem: Reversed risers op uitrustingen, welke niet getest zijn door de fabrikant op het gebruik hiervan dan wel op uitrustingen van fabrikanten, die geen reversed risers voor hun uitrustingen verkopen of produceren. Een aantal fabrikanten adviseren geen reversed risers te gebruiken voor hun systemen. Er bestaat een mogelijkheid dat deze risers, in het geval van een malfunctie met weinig drag ( bv. bag-lock), en in combinatie met andere factoren (b.v. gesloten risercovers) niet vrij komen van deze uitrustingen na het trekken van de release. Dit kan leiden tot een main-reserve entanglement met alle gevolgen van dien.     

Oplossing: Reversed risers mogen alleen gebruikt worden op uitrustingen, welke door de fabrikant ontworpen zijn voor het gebruik van reversed risers en deze dienen ook door de fabrikant van de desbetreffende uitrusting te zijn gefabriceerd. 

Uitvoering: Per 1 maart 2005, door een erkende rigger. 

Noot: Dit VB betreft de overeengekomen omzetting van TB 2004 – 01.                          

Voor zover bekend staan alleen Parachutes de France SA en Rigging Innovations reversed risers op door hun daarvoor gefabriceerde uitrustingen (niet zijnde tandem uitrustingen) toe.

Verzending: 

<typolist>

AB/TC/EC/B.P.R.A.

Riggers/Houders van een Vouwbevoegdheid

Leden V.v.V.

Instructeurs

Clubsecretariaten, materiaalbeheerders

i.a.a. redactie SP

</typolist>