Wingsuit firstflight instructie

Datum: 4 september 2015

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Wingsuit firstflight instructie. 

Probleem: Wingsuit parachutespringen is een van de snelst groeiende disciplines, nationaal en internationaal. Door de toename van het aantal wingsuitsprongen en beoefenaars is ook het aantal wingsuit gerelateerde incidenten toegenomen.

Oplossing: Wingsuit firstflight courses mogen alleen gegeven worden door een door een wingsuitfabrikant geautoriseerde wingsuit coach. 

Uitvoering:  Houders bevoegdheid instructeur en wingsuitspringers. 

Noot: De Springtechnische Commissie, StC is van mening dat veilig wingsuitspringen begint - zoals bij elke discipline - met een gedegen coaching vanaf de basis.  

Verzending: AB, StC, OPEX, VC, instructeurs, Secretariaten clubs, redactie SP.