Vector 3 systemen - bungee staging loop

Datum: 5 februari 2013

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Vector 3 systemen van UPT waarvan de reservecontainer voorzien is van een bungee stagingloop. 

Probleem: Tijdens een inspectie / repack van een Vector 3 systeem van UPT is beschadiging geconstateerd aan de reserveloop van het systeem. Deze beschadiging is mogelijk ontstaan door scherpe randen van de O-ring van de stagingloop. 

Oplossing: Tot op heden betreft het een incidenteel geval. Uit voorzorg adviseert de fabrikant tijdens de inspectie / repack de reserveloop en de stagingloop te inspecteren op beschadiging, de borgring van de stagingloop te verwijderen en de stagingloop te borgen met een zgn. dubbele knoop. (zie bijgevoegd werkinstructie document van UPT)

Uitvoering:  Bij de eerstvolgende periodiek inspectie, door een Senior Rigger of Master Rigger.

Noot: Zie het originele Service Bulletin van UPT SB 20121106 en de staging loop packing instructions Rev 1 van 29 oktober 2012. 

Verzending: AB, EC/TC, Master Riggers, Senior Riggers, Instructeurs, Secretariaten clubs, i.a.a. redactie SP