Veiligheidsbulletin 1995-02

Nummer: 95-02 Datum: 30-05-1995

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Betreft: Atom rigs, Parachute de France.

Probleem: Probleem: Tijdens een keuring/repack werd geconstateerd, dat bij een Atomharnas het stiksel van de rechter grote ring van het drie ring systeem ontbrak. (4 punt W stiksel van de verbinding tussen de ring en het harnas). Het betrof hier een rig met het serienummer 0F015, D.O.M. 06-1994.

Oplossing: Oplossing: Daar niet bekend is, of dit een incidenteel geval is, dienen ALLE Atomharnassen onmiddellijk gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van het hierboven omschreven stiksel aan BEIDE ringen. De stiksels zijn te vinden onder de covers tussen borstband/borstbandadaptor en de grote ringen.

Uitvoering: Uitvoering: Eigenaars/houders van Atomrigs, instructeurs en Valschermtechnici.

Noot: Noot: Indien een harnas met een gebrekkig cq ontbrekend stiksel gevonden wordt, dient dit onder vermelding van serienummer en D.O.M. ter kennis van Parachute de France gebracht te worden. Het rig dient ter reparatie teruggestuurd te worden naar een PdF-dealer of naar de fabriek.

Bijgevoegd: een kopie van het in Duitsland verschenen veiligheidsbulletin van 22 mei 1995 en het incident report van Parachute de France van 9 juni over dit voorval.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.V.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP