Veiligheidsbulletin 1994-06

Nummer: 94-06 Datum: 10 juli 1994

Vervangt Vervangt N.V.T.

Betreft Betreft Swift Plus reserves met Spectra-lines, gefabriceerd door Para-Flite voor januari 1994.

Probleem Probleem Cascade-Bartacks, welke niet op de voorgeschreven wijze aangebracht zijn.

Oplossing Oplossing Alle bartacks van de suspension-lines moeten visueel gecontroleerd worden bij de volgende repack. Zoals zichtbaar op de tekening van het bijgevoegde bulletin, moet de bartack centraal op de lijn zitten, op een dusdanige wijze, dat ook de lijn, die erin gefingertrapped is, meegestikt is. Indien een verkeerde bartack aangetroffen wordt, dient de fabrikant hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld onder vermelding van serie-nummer, een beschrijving van de plaats, waar de bartack werd aangetroffen als ook een omschrijving van de aard van de fout.

Uitvoering Uitvoering Deze inspectie is verplicht bij de eerstvolgende repack of binnen 150 dagen na verschijnen van dit bulletin. De verkeerde bartack mag door een erkend valschermtechnicus op voorgeschreven wijze vervangen cq gerepareerd worden.

Noot Noot Bijlage: Originele tekst van de fabrikanten.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Instructeurs
i.a.a. redactie SP