Veiligheidsbulletin 1994-04

Nummer: 94-04 Datum: 22 mei 1994

Vervangt: Vervangt: Technisch Bulletin 92-01 van 1 juli 1992

Betreft: Betreft: Inspectie en testen van de automatische opener type FXC 12000.

Probleem: Probleem: Geen duidelijke richtlijnen voor de te stellen eisen aan een testkamer, geschikt voor het testen van een FXC 12000.

Geen duidelijke omschrijving van de te volgen testprocedure van de FXC 12000.

Oplossing: Oplossing: Eisen testkamer en testprocedure FXC 12000 opgesteld door de V.v.V. en overgenomen door de Techn.Commissie.

Uitvoering:Uitvoering:Voor de eerstvolgende sprong door een erkend valschermtechnicus of bevoegd Instrukteur.

Noot Noot Testkamer daalsnelheid. Gestreefd moet worden naar een daalsnelheid van 200 Ft/sec. bij de terminal velocity test. E. e.a. dient m.b.v. een stopwatch regelmatig gekontrolleerd te worden. (6000 Ft max 34 sec. min. 30 sec.)

Bijlage: Onderhoud, inspektie, testen van de FXC 12000

Eisen voor de testkamer van de Fxc 12000.

Table 5-1, FXC USA, tolerances and limits

Verzending Verzending TC/EC/Valschermtechnici/Instructeurs/Clubs/B.P.R.A.

<typohead type=2>Bijlage:</typohead>

Vereniging voor Valschermtechnici. 20 November 1991

Betreft: Aanpassing testprocedure van de FXC volgens specificaties van FXC Corporation. De eigenbouw testkamer dient aan de eisen te voldoen zoals omschreven op blz 5-3 handleiding testkamer automatic opening devices FXC USA. Hierbij vervalt de test- procedure zoals uitgegeven door de V.v.V. d.d. 1989

Onderhoud en inspektie

Om de betrouwbaarheid van de FXC te behouden moet gelet worden op de volgende punten.

<typolist>

Niet in aanraking laten komen met zand. Niet onderdompelen in wat voor soort vloeistof dan ook! Niet veranderen, ruw behandelen, knoeien aan het apparaat of er op slaan De FXC mag niet geactiveerd worden zonder belasting. Wanneer er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van het apparaat, dient er een functietest te worden uitgevoerd. Wanneer het apparaat ondergedompeld is geweest, in wat voor vloeistof dan ook, moet het teruggestuurd worden naar de fabrikant voor demontage en calibratie.

</typolist>

Periodieke inspectie en test.

Indien het model FXC 12000 niet voldoet aan de eisen, zoals omschreven in Veiligheidsbulletin 94-03, moet het elke 120 dagen een functietest in een daarvoor geschikte testkamer ondergaan zoals hiernavolgend omschreven.

Tevens moet er een visuele controlle plaats vinden op de volgende punten.

<typolist type="1">

Gangbare en gemakkelijke beweging van de aan/uit knop Gangbare en gemakkelijke beweging van de hoogteafstelknop Eventuele beschadiging van en/of knikken in de power kabel housing. Gescheurde en/of afgeschuurde coating van de power kabel Conditie van de hoogtecontrolehousing aan alle uiteinden en op knikken of extreme bochten. Conditie van de powerhousing.

</typolist>

Test instrukties volgens FXC Corporation.

Gebruik van de testkamer, PN 711-07146 of gelijkwaardig.

Test 1. MOET ACTIVEREN.

<typolist>

FXC moet worden afgesteld op 1000 ft Testkamer op 6000 ft brengen en 1 minuut wachten Testkamer daalsnelheid op: 3900 fpm Het apparaat MOET activeren op 1000 ft. +/- 300 ft

</typolist>

Test 2: MAG NIET ACTIVEREN.

<typolist>

FXC moet worden afgesteld op 1000 ft Testkamer op 6000 ft brengen en 1 minuut wachten Testkamer daalsnelheid: 2400 fpm Het apparaat mag NIET activeren

</typolist>

Test 3: VRIJE VAL TEST.

<typolist>

FXC moet worden afgesteld op 1000 ft. Testkamer op 6000 ft brengen en 1 minuut wachten Testkamer daalsnelheid: minimaal 175 fps, max 200 fps. Het apparaat moet activeren op 1000 ft. +/- 300 ft.

</typolist>

De V.V.V. adviseert, alleen een positieve fout te accepteren (+300ft max), in verband met het risico van instelfouten door moeilijke afleesbaarheid van de afstelunit.

Eisen te stellen aan een eigenbouw testkamer voor de FXC 12000

1. Een afsluitbaar vat dat vacuum getrokken kan worden en waarvan de lucht in- en uitstroming regelbaar is.

<typolist>

De maximale stijgsnelheid mag 20,000 ft +/- 500ft per minuut niet overstijgen. Het drukverlies mag niet hoger zijn dan 1000 ft in 10 minuten, uitgaande van een vacuum in het vat, dat gelijk is aan een hoogte van 10,000 ft. De instelbare max. daalsnelheid moet minimaal 175 ft/sec. en max. 200 ft/sec. zijn, gerekend vanaf 6000 ft hoogte tot 0 met een afwijking van max. +/- 500 ft. (Freefalltime total; max. 34 sec. and min. 30 sec.) E.e.a. dient regelmatig m.b.v. een stopwatch gekontrol- leerd te worden.

</typolist>

2 Een op dit vat aangesloten, nauwkeurig afleesbare hoogtemeter met een bereik van 0-20000 ft en een afleesbaarheid per 20 ft.

3 Een op dit vat aangesloten vertikale snelheidsmeter (vario-meter) met een bereik van minimaal 0-4000 ft/min stijg cq daalsnelheid.

 4 De in pt 2 en 3 omschreven meters dienen zeer nauwkeurig te zijn en periodiek te worden geijkt teneinde de in test 2, 3 en 4 omschreven waarden voldoende nauwkeurig te kunnen uitvoeren

5 Een vacuumpomp welke electrisch of handbediend kan zijn.

6 Een nauwkeurig werkend kraan om de luchttoevoer te regelen. Een naaldventiel is hiervoor goed bruikbaar

7 Een buffer om de schok bij het activeren op te vangen.