Verbod camera niet op de hand bij tandemspringen (vervallen met BVR 2014)

Datum: 13 september 2013

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Gebruik bij tandemsprongen van een stok in de hand met daarop een camera (handcam) gemonteerd.

Probleem: Momenteel worden op verschillende plekken in Nederland en in het buitenland door tandemmasters tandemsprongen uitgevoerd waarbij camerabeelden worden gemaakt waarbij de camera op een (al dan niet uitschuifbare) stok is gemonteerd. Hierbij zijn enkele incidenten geweest in Nederland, o.a. het verliezen van een stok + camera en een niet juist uitgevoerde reserve procedure.

De kans bestaat dat een dergelijke stok de bediening van handles op het tandemharnas negatief be├»nvloedt dan wel de werking van de tandemuitrusting be├»nvloedt. Dit kan ook plaatsvinden indien de camera op een andere manier ergens op dan wel in gemonteerd is en aldus in de hand meegevoerd wordt. 

Oplossing: Verbod van het gebruik van een camera bij tandemsprongen die niet op de hand gemonteerd is. 

Uitvoering:  Tandemmasters.

Noot: Dit verbod zal opgenomen worden in het BVR 2014.  

Verzending: AB, EC/TC, Instructeurs, Tandemmasters, Secretariaten clubs.