MPAAD MarS toelating

Datum: 11 januari 2012

Vervangt: N.V.T.

Betreft: MPAAD van MarS.

Probleem: VB 2008-04 van 18 juni 2008 regelt de toelating van AAD's in Nederland per 1 maart 2008. In dit VB is een lijst opgenomen van toegelaten AAD's. Hierop ontbreekt een nieuw type AAD, zijnde de MPAAD van MarS uit Tsjechië. In de noot van VB 2008-04 wordt verwezen naar een nader vast te stellen "procedure toelating AAD's". Deze procedure is tot het moment van dit VB nog niet vastgesteld.  

Oplossing: Uitbreiding van VB 2008-04 met de MPAAD, alleen voorbehouden aan houders van een C-brevet parachutespringen, exclusief tandemsprongen.

Uitvoering: Gebruik voorbehouden aan houders C-brevet.
De daadwerkelijke inbouw van de MPAAD alléén door master riggers.

Noot: Voor de inbouw van een AAD moet geverifieerd worden of er hiervoor richtlijnen van de fabrikant van het desbetreffende harnas container systeem zijn.

Verzending: AB, EC/TC
Master Riggers, Senior Riggers
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP